ข้อมูลแพทย์

นพ.กุลชาติ เอกภูมิมาศ

แผนกโรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
ปรึกษาดูแลผู้ป่วยวิกฤต
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2554

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2558

-วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2561