ข้อมูลแพทย์

นพ.กุลชาติ เอกภูมิมาศ

โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
ปรึกษาดูแลผู้ป่วยวิกฤต
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2554

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2558

-วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2561

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2011

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine Phramongkutklao Hospital,2015

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care  Phramongkutklao Hospital,2018