ข้อมูลแพทย์

นพ. ประกิต เจียรนัยศิลาวงศ์

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 17:00 น.
วันพุธ
10:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
12:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2524

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2530