ข้อมูลแพทย์

ทพญ.จุฑาสินี พรพลศรัณย์

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

รากฟันเทียม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:00 - 17:00 น.
สัปดาห์ที่ 1,2,4
วันพุธ
13:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี2560

- ประกาศนียบัตร Advanced Implantology จาก Univetsity of California, Los Angeles School of Dentistry ปี 2562