ข้อมูลแพทย์

นพ.ภัทราวุธ อินทรกำแหง

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:30 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู


  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • หนังสืออนุมัติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สมาชิกราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  แห่งประเทศไทย

  • สมาชิกแพทย์โรคหัวใจ  แห่งประเทศไทย

  •