ข้อมูลแพทย์

นพ. ภัทราวุธ อินทรกำแหง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:30 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  • แพทยศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • หนังสืออนุมัติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิก (ศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาชิกราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู  แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกแพทย์โรคหัวใจ  แห่งประเทศไทย

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine

Diploma of the Thai Board of  Rehabilitation Medicine