ข้อมูลแพทย์

นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2551

- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก ปี2557

- วุฒิบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี2558

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chiang Mai University,2008

Diploma of the Thai Board of Cardiology Central chest Institute of Thailand ,2014

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Interventional Cardiology Ramathibodi Hospital ,2015