ข้อมูลแพทย์

นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
17:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2551

- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลสถาบันโรคทรวงอก ปี2557

- วุฒิบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ปี2558