ข้อมูลแพทย์

นพ. ทิม เพชรทอง

กุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์ โรคพันธุกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่3
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2555

- วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2560

- วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคพันธุกรรม จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563

<