ข้อมูลแพทย์

พญ.วริษฐา ไมตรีสถิต

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรังสิต

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2563

แพทย์ศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลวิภาวดี