ข้อมูลแพทย์

พญ.วีรวรรณ ลุวีระ

แผนกโรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551

- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,2002

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine, Mahidol University,2008

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Infectious Diseases, Mahidol University,2011