ข้อมูลแพทย์

นพ.ชูพันธ์ ชาญสมร

แผนกศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 18:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520 - วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2563