ข้อมูลแพทย์

พญ. ภาวศุทธิ เขียวขจี

ศูนย์จักษุและเลสิค

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรนิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2557

- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2563

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี2563

M.D.,Faculty of Medicine, Rangsit University, 2014

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology  Phramongkutklao Hospital,2020

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pediatric Ophthalmology and Strabismus Chulalongkorn Hospital,2020

<