ข้อมูลแพทย์

พญ.ภาวศุทธิ เขียวขจี

ศูนย์จักษุและเลสิค

จักษุวิทยาเด็กและตาเข

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
08:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
สัปดาห์ที่3
วันอาทิตย์
08:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรนิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2557

- วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2563

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปี2563