ข้อมูลแพทย์

นพ. อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537 -วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2546 -หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 -ประกาศนียบัตรเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน Rizzoli Orthopedic Institute พ.ศ. 2549 -ประกาศนียบัตรเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน University of Florida พ.ศ. 2554

<