ข้อมูลแพทย์

นพ. ยงยศ ทั่วจบ

ศูนย์จักษุและเลสิค

ศัลยกรรมตกแต่งเเละเสริมสร้าง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
13:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
16:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี2561

- Medical Scientific Program in Oculoplastic and reconstructive surgery,samsung Medical Center, Seoul, South Korea 2018

- ประกาศนียบัตรอนุสาขา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ปี2563

M.D.,Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University,2012

Diploma of the Thai Board of  Ophthalmology  Thammasat University Hospital, 2018

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery Mettapracharak Watraikhing Hospital,2020

<