ข้อมูลแพทย์

นพ.ยงยศ ทั่วจบ

ศูนย์จักษุและเลสิค

ศัลยกรรมตกแต่งเเละเสริมสร้าง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
13:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
16:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปี2561

- Medical Scientific Program in Oculoplastic and reconstructive surgery,samsung Medical Center, Seoul, South Korea 2018

- ประกาศนียบัตรอนุสาขา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ปี2563