ข้อมูลแพทย์

พญ. รวี จงสฤษดิ์หวัง

ศูนย์จักษุและเลสิค

ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
สัปดาห์ที 2,4 (ตรวจเวลา 13.00-20.00)
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2551

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561

M.D.,Faculty of Medicine, Rangsit University ,2008

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology,2015

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery Prince of Songkla University,2018

 

<