ข้อมูลแพทย์

บัวจันทร์ สกุลณะมรรคา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

ศัลยแพทย์ระบบประสาท  • แพทยศาสตร์บัณฑิต 

  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์

  • Certificate of Full Neurosurgical Training program West Virginia,USA