ข้อมูลแพทย์

พญ. ชญานิน เรือนแป้น

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554

- วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2560

- หนังสืออนุมัติบัตร อนุสาขา โรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2561

 

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,2011

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery  Siriraj Hospital, 2017

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Laryngology-Head and Neck Surgery Siriraj Hospital, 2018

<