ข้อมูลแพทย์

พญ.ชญานิน เรือนแป้น

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554

- วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2560

- หนังสืออนุมัติบัตร อนุสาขา โรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2561