ข้อมูลแพทย์

นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

แผนกสูติ-นรีเวช

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

-