ข้อมูลแพทย์

พญ. รุจิกาญจน์ สุลัญชุปกร

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
14:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
- วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ. 2558
- ประกาศนียบัตร สาขาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 16 มกราคม 2565  -   25 ธันวาคม 2565