ข้อมูลแพทย์

พญ. วรรษมน ถิระศุภะ

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557
 - วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2563