ข้อมูลแพทย์

พญ.นันทินี สายหยุดทอง

แผนกกุมารเวช

โรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
10:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช
- วุฒิบัตร อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
- ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ