ข้อมูลแพทย์

พญ. ณภัคจิรา ลิขสิทธิ์ธนานนท์

กุมารเวช

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
11:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 18:00 น.
วันพุธ
08:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552     

- วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2558
- วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562
 - ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง กุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา