ข้อมูลแพทย์

นพ. สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์

ศัลยกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
18:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10:00 - 13:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2552
- วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557
- วุฒิบัตรอนุสาขา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2559