ข้อมูลแพทย์

นพ. ศุภชัย จันทร์วิทัน

แผนกศัลยกรรม

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547
- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี พ.ศ. 2557
- วุฒิบัตรศัลยแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด รพ.รามาธิบดี พ.ศ.2560 

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือด

ลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่21 พ.ค 2565- 31 พ.ค 2566