ข้อมูลแพทย์

พญ. อรวรรณ จันทร์ตรี

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 16:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548
- วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2554
- ประกาศนียบัตร New concept in the management of head and neck โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2554