ข้อมูลแพทย์

พญ. จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

อายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
12:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:30 - 14:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
- วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2555

 

M.D.,Faculty of Medicine , Chulalongkorn University,2003

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Chulalongkorn University,2009

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiology, Siriraj Hospital,2012