ข้อมูลแพทย์

พญ. ดวงพร อารยะพงษ์

ศูนย์จักษุและเลสิค

อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์ ( เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ 2551
- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2557

- ประกาศนียบัตรอนุสาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2559

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, 2008

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology  Chulalongkorn University, 2014

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Sleep Cornea and Refractive Surgery  Phramongkutklao Hospital, 2016

<