ข้อมูลแพทย์

พญ.ดวงพร อารยะพงษ์

ศูนย์จักษุและเลสิค

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์ ( เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ 2551
 - วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2557
 - ประกาศนียบัตรสาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปกติ รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2559