ข้อมูลแพทย์

นพ. ภูษิต วชิรกิติกุล

ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2542 
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ พ.ศ.2548
- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ พ.ศ.2551

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,1999

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Ramathibodi Hospital,2005

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, Ramathibodi Hospital,2008

<