ข้อมูลแพทย์

นพ. ภูษิต วชิรกิติกุล

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 16:30 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
08:30 - 16:30 น.
วันศุกร์
08:30 - 16:30 น.
วันเสาร์
08:30 - 16:30 น.
วันอาทิตย์
08:30 - 16:30 น.

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2542 
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ พ.ศ.2548
วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ พ.ศ.2551