ข้อมูลแพทย์

นพ.ปิยลาภ วสุวัต

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชา โสต ศอ นาสิก  รพ.พระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery