ข้อมูลแพทย์

พญ. ภคนี คงพานิช

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
14:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
09:30 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จาก Southwestern – Cebu, Pouthwestern – Cebu, College of Medicine. Philippine 
- หนังสืออนุมัติสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
- อบรมหลักสูตร The 2nd Endoscopic Sinus Surgery จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย