ข้อมูลแพทย์

นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์

หู คอ จมูก

โสต ศอ นาสิก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:30 - 16:00 น.
วันพุธ
08:30 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:30 - 14:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 15:30 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตรสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

- M.D.,Faculty of Medicine,Chiang Mai University

- Diploma of the Thai Otorhinolaryngology -Headand Neck Surgery