ข้อมูลแพทย์

นพ. วรวุฒิ สมิติษเฐียร

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
13:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2525
- วุฒิบัติสาขา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2532

 

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,1982

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery Phramongkutklao Hospital,1989

<