ข้อมูลแพทย์

นพ. อินทรีย์ กาญจนกูล

โรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 12:00 น.
วันพุธ
13:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
07:30 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขาอายุรศาสตร์

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต รพ.พระมงกุฏเกล้า

- M.D.,Faculty of Medicine, Mahidol University

- Diploma of the Thai  Internal Medicine 

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Nephrology Phramongkutklao Hospital

<