ข้อมูลแพทย์

นพ. ณฐพงศ์กร ภาวนะวิเชียร

โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
10:00 - 17:00 น.
วันพุธ
10:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
10:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 
- วุฒิบัตรสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

M.D.,Faculty of Medicine, Prince of Songkla University

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care

Diploma of the Thai Board of  Family Medicine