ข้อมูลแพทย์

นพ. ณฐพงศ์กร ภาวนะวิเชียร

แผนกโรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
10:00 - 17:00 น.
วันพุธ
10:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
10:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 
- วุฒิบัตรสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว