ข้อมูลแพทย์

นพ. อภิชาติ หวังวิวัฒน์เจริญ

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
12:00 - 13:30 น.
เฉพาะนัด
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี

- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
     

 

<