ข้อมูลแพทย์

นพ. พงศกร ตนายะพงศ์

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:30 - 18:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550


- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2556


- ประกาศนียบัตร Visiting Scholar, Memory and Aging center; University of California, San Francisco, USA พ.ศ. 2555


-  Postdoctoral, Fellowship in sleep medicine, Center for Sleep and Circadian Neurobiology, University of Pennsylvania., Philadelphia., USA พ.ศ. 2559 - 2560  


- International Sleep Disorders Specialist,World Sleep Society 2019

-วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ปี2564

 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2007

Diploma of the Thai Board of Neurology Phramongkutklao Hospital,2013

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Sleep Medicine,2021