ข้อมูลแพทย์

พญ. กัลยา ดำรงศักดิ์

สมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 14:00 น.
วันพุธ
09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 14:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- Diploma in Clinical Neurology, Institute of Neurology, National Hospital for Neurology, Neurosurgery, Qucen Surgery, London.

- อบรมด้าน Electrodiagnosis ที่ Royal Free Hospital School of Medicine, London

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University

Diploma of the Thai Board of Neurology  Siriraj Hospital Mahidol University