ข้อมูลแพทย์

นพ. ธัชชัย วุฒิจำนงค์

โรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:30 - 12:00 น.
วันอังคาร
09:30 - 13:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:30 - 14:00 น.
วันศุกร์
09:30 - 14:00 น.
วันเสาร์
10:30 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาตร์จากแพทยสภา

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาโรคไต

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Chiang Mai University

- Diploma of the Thai Internal Medicine

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of Nephrology

<