ข้อมูลแพทย์

พญ. เอมวิภา สาสกุล

โรคเลือด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2556

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  รพ.รามาธิบดี  พ.ศ.2560