ข้อมูลแพทย์

นพ. สมบัติ วงศ์วิเศษกาญจน์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:30 - 20:00 น.
วันอังคาร
10:00 - 12:00 น.
วันพุธ
09:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
10:00 - 18:00 น.
วันศุกร์
10:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
10:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
09:30 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ ปี 2536 
-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ปี  2541
-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ปี  2544