ข้อมูลแพทย์

นพ. สมบัติ วงศ์วิเศษกาญจน์

ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:30 - 18:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
09:30 - 19:30 น.
วันพฤหัสบดี
09:30 - 18:00 น.
วันศุกร์
09:30 - 18:00 น.
วันเสาร์
09:30 - 15:00 น.
วันอาทิตย์
09:30 - 18:00 น.

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ ปี 2536 
-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ปี  2541
-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร   จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ปี  2544

 

M.D.,Faculty of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine,1993

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Phramongkutklao Hospital,1998

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, Phramongkutklao Hospital,2001

<