ข้อมูลแพทย์

พญ. วรณัน เจริญหิรัญยิ่งยศ

เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
วันพุธ
09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545

-  อบรมแพทย์ประจำบ้าน  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ปี 2549

-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ ปี 2551  จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

M.D.,Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University,2002

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Khon Kaen University,2006

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism, Siriraj Hospital Mahidol University,2008