ข้อมูลแพทย์

พญ.วรณัน เจริญหิรัญยิ่งยศ

แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
วันพุธ
09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545

-  อบรมแพทย์ประจำบ้าน  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ ปี 2549

-  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ ปี 2551  จากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล