ข้อมูลแพทย์

นพ. ชัชวาล บูรณรัช

หู คอ จมูก

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 13:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 13:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:30 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2525
- วุฒิบัติ สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2531
- รับหนังสืออนุมัติ อนุสาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2548
- แพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก รุ่นที่ 2 พ.ศ.2549

-M.D.,Faculty of Medicine ,Phramongkutklao College of     Medicine,1982

-Diploma of the Thai Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery   Phramongkutklao Hospital ,1988

-Diploma of the Thai Subspecialty Board of Facial Plastic and   Reconstructive    Surgery  Phramongkutklao Hospital ,2005

 

 

 

<