ข้อมูลแพทย์

นพ. ชัชวาล บูรณรัช

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:30 - 13:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
08:30 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:30 - 12:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 13:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2525
- วุฒิบัติ สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2531
- รับหนังสืออนุมัติ อนุสาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2548
- แพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก รุ่นที่ 2 พ.ศ.2549