ข้อมูลแพทย์

นพ.สืบพงศ์ สังข์อารียกุล

แผนกโรคไต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
06:00 - 15:00 น.
วันพุธ
06:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
06:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
12:00 - 15:00 น.
16.00 - 20.00 น.
วันเสาร์
06:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาตร์ รพ.ภูมิพล พ.ศ. 2547

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาโรคไต รพ.ภูมิพล  พ.ศ. 2551