ข้อมูลแพทย์

นพ.สืบพงศ์ สังข์อารียกุล

โรคไต

Nephrology

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:00 - 15:00 น.
วันพุธ
09:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
12:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาตร์ รพ.ภูมิพล พ.ศ. 2547

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาโรคไต รพ.ภูมิพล  พ.ศ. 2551

 

- M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, 1998

- Diploma of the Thai Internal Medicine, Bhumibol Adulyadej, 2004

- Diploma of the Thai Subspecialty Board of Nephrology, Bhumibol Adulyadej, 2008