ข้อมูลแพทย์

พญ. ญาณี คงคาวิทูร

อายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
12:00 - 20:00 น.
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
12:00 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2550
- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์  พ.ศ. 2556

 

M.D.,Faculty of Medicine, Thammasat University,2008

Diploma of the Thai  Internal Medicine King Chulalongkorn Memorial Hospital,2013

<