ข้อมูลแพทย์

นพ. ยงยุทธ เนติธนากูล

แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2536
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม รพ.ราชวิถี พ.ศ. 2549