ข้อมูลแพทย์

นพ. ยงยุทธ เนติธนากูล

เบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2530

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2536
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม รพ.ราชวิถี พ.ศ. 2549 

M.D.,Faculty of Medicine, Khon Kaen University,1987

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Chulalongkorn University,1993

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism, Rajavithi Hospital,2006