ข้อมูลแพทย์

นพ.นพพร เชยพันธุ์

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

- แพทย์ประจำบ้านสาขา Urology  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

- วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า