ข้อมูลแพทย์

นพ. ชิดเวทย์ วรเพียรกุล

อายุรกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
07:00 - 16:00 น.
วันพุธ
07:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
07:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
07:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี2538
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2535

 

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,1985

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Chulalongkorn University,1992

<