ข้อมูลแพทย์

นพ. ณฐพล จันทรอัมพร

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
13:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
08:00 - 16:30 น.
วันพฤหัสบดี
13:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

- อบรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลทหาร รัฐ Hamburg สาธารณรัฐเยอรมัน

- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 

M.D.,Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery

<