ข้อมูลแพทย์

พญ. ดวงพร โชคมงคลกิจ

ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:00 - 15:30 น.
วันอังคาร
07:00 - 15:30 น.
วันพุธ
07:00 - 15:30 น.
วันพฤหัสบดี
07:00 - 15:30 น.
วันศุกร์
07:00 - 15:30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 

M.D.,Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Diploma of the Thai  Internal Medicine

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology