ข้อมูลแพทย์

พญ. ดวงพร โชคมงคลกิจ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
07:00 - 16:00 น.
วันพุธ
07:00 - 15:30 น.
วันพฤหัสบดี
07:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
07:00 - 15:30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร