ข้อมูลแพทย์

นพ. เสมชัย เพาะบุญ

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
07:00 - 15:00 น.
วันพุธ
08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2537
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลศิริราช
- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎ พ.ศ.2545