ข้อมูลแพทย์

นพ. เสมชัย เพาะบุญ

อายุรกรรมโรคหัวใจ

Cardiology

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
07:00 - 15:00 น.
วันพุธ
08:00 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2537
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลศิริราช
- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎ พ.ศ.2545

 

M.D.,Faculty of Medicine , Srinakarinwirot University,1994

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Siriraj Hospital

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiology, Phramongkutklao Hospital,2002