ข้อมูลแพทย์

พญ. พรรณนิภา วิริยะอมรชัย

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
16:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554
- วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 

- ลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565