ข้อมูลแพทย์

ทพ. คมสรรพ์ บุญยสิงห์

ทันตกรรม

ทันตสาธารณสุข

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:00 - 20:00 น.
วันพุธ
09:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
09:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2519

- หนังสืออนุมัติสาขา ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา พ.ศ.2540